Hvad man skal vide inden man opbygger et team

Hvordan skal opbygning af et team fungere?

Det er vigtigt at forstå, at inden man opbygger et team, skal man give plads til de enkelte individer. Da de enkelte individer endnu ikke er teammedarbejder endnu, og derfor ikke kender sin rolle. Om du arbejder som sygeplejerskevikar eller SOSU-assistent, kan du med fordel benytte dig af nogle enkle steps, til hvordan du danne det bedste team og får de bedste teammedarbejdere.

Det første step er formning af teamet og teammedarbejderne.

I det første step, skal alle føle at de bliver hørt, og man starter derfor med en indledende diskussion om hvordan teamet skal være struktureret. Her bliver der også klargjort hvilke regler der er, såvel som uskrevne regler.

Den næste fase er ekstrem vigtig for ledelsen af team og opbyggelse af god kommunikation mellem teammedarbejderne. I denne fase skal der være afklaring i forhold til de nyopståede konflikter. Det er meget normalt når der er blevet dannet et regelsæt, at der kan opstå miskommunikation omkring dette. Derfor er det ekstremt vigtigt mener man på denne hjemmeside https://sundvikar.dk/ at der er god kommunikation mellem teammedarbejderne og at teamlederen går ind og leder sit team i den rigtig retning.

I den tredje fase opstår der konsensus. Her går hver enkelte teammedarbejder på opdagelse og eksperimentere med, hvilken rolle de skal have for at arbejdsgangen og samarbejdet kan fungere bedst muligt. Derudover begynder teammedarbejderne at kunne se fordelen, ved at arbejde sammen og der opstår en fælles ”identitet” i teamet.

I den fjerde og sidste fase, opstår der performing

Det er vigtigt at fremhæve, at et team og dets teammedarbejder først fungere optimalt, når det har været vellykket igennem alle faserne. Alle teammedarbejderne skal være indforstået med dets strukturer, normer, samarbejdsformer og relationerne mellem de enkelte teammedarbejdere. Derudover skal teamet være god til at håndtere uenigheder og misforståelser. Teammedarbejderne skal være fokuseret på at nå de opstillede mål.

Ledelse af temas og dets processer

Det er meget forskellige fra team til team, hvor lang tid det tager at gå igennem de enkelte faser og hvor vellykket det er. For de fleste team og dets teammedarbejdere kan det tages mellem et par timer til en dags tid. Det er dog en løbende proces, som alle teams skal igennem for at være velfungerende og gode til at samarbejde. Dertil er det vigtigt at teamlederen har et godt overblik over hvor teammedarbejderne befinder sig henne. På det måde kan teamlederen være indover de forskellige udviklingsstadier af teamet og se fremskridt hurtigere. For at opsummere, så skal teammedarbejderne i den sidste fase styrke dens arbejdspræsentation, fokusere på potentialer og nye mål.